afb. G.J. Dukker

Verwersstraat 46

De Oude Put

Mosmans

Verwerstraat

67
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 67
Rijksmonument

Verwersstraat 46

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Verwersstraat 46
M 1252

Wijk F ? (????)
1832Gerardus van Aardewijk (herbergier)(eigenaar)
Verwerstraat A 182 (????)
1865L. Diependaal (vleeschhouwer) - L. Lion (kweekeling aan rijks kweekschool voor onderwijzers) - J. Spiesz (courantenbesteller) - J.A. Spiesz (stadsbode)
1875L. Diependaal (vleeschhouwer)
Verwerstraat A 182 (1880)
1881L. Diependaal (vleeschhouwer)
1908fa. G. Diependaal (slagerij)
Verwersstraat 46 (1909)
1910fa. L. Diependaal (vleeschhouwerij)
1928J.H. Diependaal - H. van Leeuwen
1943C.A. Doomernik (behanger) - L.A. de Goeij (arbeider)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 97

n: vermelding in een voetnoot