afb. G.J. Dukker

Verwersstraat 44

Het Vosken

Het Vosken. Hier was vroeger een slagerij gevestigd. Aan de ringen aan de muur van het huis werden de te slachten dieren vastgebonden. Ook een gevelsteen wijst op de naam van het pand.
Stegentocht 1
Mosmans

Verwerstraat

67
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 67
Rijksmonument

Verwersstraat 44

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
2012

'Met plezier aan alle jaren terugdenken'

Café Het Vosken in de Bos­sche Verwersstraat is on­langs verkocht. Eigenaar Ad Boelens was niet eens van plan om een horecabedrijf te exploiteren.
Marc Brink | Brabants Dagblad zaterdag 10 maart 2012 | 28
 
Adresboeken
Verwersstraat 44
M 1251

Verwerstraat A 237 (????)
1865J.A. de Koningh (adspirant landmeter) - J.H. Kooijman (winkelier)
1875Frits Lievegoed (mr. boekbinder) - wed. A. Lievegoed (particulier)
Verwerstraat A 238 (1880)
1881A. Roelands (winkel. in kruideniersw. en tapper)
1908F.D.L. Poierrié-Hermens (koloniale waren en comestibles)
Verwersstraat 44 (1909)
1910F.D.L. Poierrié-Hermens (koloniale waren en comestibles)
1943D.F.H.L. Poierrié-Hermens (handel in koloniale waren)
1981Ad Boelens (gasterij Het Vosken)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 92, 96

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 196

n: vermelding in een voetnoot