afb.

Verwersstraat 39

De Groote Ketel

 
Mosmans

Verwerstraat

68
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 68
 
Gemeentelijk monument
2011

Register Gemeentelijke Monumenten

monumentnummer: SOM0301
adres object: Verwersstraat 39
kadastrale aanduiding: HTG00H 05861G0000
datum aanwijzing: 10 maart 2005
Gemeente 's-Hertogenbosch 2011
 
 
Vermelding
1606

Jezu´etencollege in 's-Hertogenbosch 1609-1629. N.B. Stukken van 1348-1666

28 januari 1606

Schepenen van 's-Hertogenbosch, Gerard van den Berge en Goijaard Engelant oorkonden dat Godevaart van Vlierden, raadsheer van de stad, als gemachtigde van zijn schoonzoon Goyaart, zoon wijlen Arnd Frank(blijkens akte van procuratie gepasseerd in Gent op 7 januari 1606), in cijns heeft uitgegeven aan Jan, zoon wijlen Cornelis Adriaansen Mesmaker: huis in 's-Hertogenbosch in Verwerstraat, de Grote Ketel, begrensd door de Kleine Ketel en de Pauw, welk huis door Henrik Frank, priester en kanunnik van Sint-Janskerk in 's-Hertogenbosch, bij erfdeling van 3 juli 1591 was overgedragen aan diens broer Goyaart bovengenoemd, en waaruit onder meer nog cijns betaald moet worden aan Margriet en Vrouwengasthuis in Hinthamerstraat, achter de Drie Swarte Mollen in 's-Hertogenbosch.
Met zegels schepenen.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
 
Adresboeken
Verwersstraat 39
Ververstraat A 357 (????)
Ververstraat A 363 (1880)
1881M. Azijnman (koopman en sigarenfabriekant)
Verwersstraat 39 (1909)