afb. A.F.A.M. Wetzer, 15 augustus 2005

Verwersstraat 37

De Kleine Ketel

Op de steen:
De Kleine Ketel
Herbouwd 1466
Hersteld 1977
P.C.M. Mooren
Jos van der Vaart arch.

Mosmans

Verwerstraat

68
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 68
Rijksmonument

Verwersstraat 37

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Vermelding
1750

Schepenbank Vught en Cromvoirt 1558-1810

... een huys genaampt den Klijnen Ketel in de Verwersstraat ...
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Adresboeken
Verwersstraat 37
M 1301

Verwerstraat A 357 (????)
1865J.H. Hecking (commies ter provinciale directie van 's rijks belastingen)
1875A. Hurkens (mr. huisschilder) - A.J. Lievegoed (boekhouder ten kantore der maatschappij van brandverzeker. voor het koningr. der nederl.) - Lievegoed-Kroes (in modes) - J. Walter (houtgraveur)
Ververstraat A 362 (1880)
1908H.C. van Caem (magazijnmeester) - J.A. Vaasen (mr. kleermaker)
Verwersstraat 37 (1909)
1910L. van Hal (timmerman) - P.H. Merx (goudsmid) - J.A. Vaasen (mr. kleermaker)
1928mej. M.C.A. Maas
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 91

n: vermelding in een voetnoot