afb. A.F.A.M. Wetzer, 4 augustus 2007

Verwersstraat 35

Het Fortuyn

De naam van het bakkerspand is "Het Fortuyn". Het eerste pand verbrandde tijdens de grote brand van 13 juni 1463 die toen begon in "De Groote Ketel" (op de plaats waar nu het hek van het Noord-Brabants Museum is). De zijmuren zijn uit de 17e eeuw en de voorgevel uit de 19e eeuw. Daar achter op Waterstraat 2 staat "Het Klein Fortuin".
Kring Vrienden 's-Hertogenbosch
Achter de voorgevel

Bakker van Het Fortuyn

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 10 maart 1994
Mosmans

Verwerstraat

68
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 68
Rijksmonument

Verwersstraat 35

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
1994

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Bakker van Het Fortuyn
Brabants Dagblad donderdag 10 maart 1994 (foto)
 
Adresboeken
Verwersstraat 35
M 1302

Verwerstraat A 356 (????)
1865A. Maas (mr. broodbakker)
1875F. van Giessen (2e luit. vierde bataillon)
Ververstraat A 361 (1880)
1881A. Maas (mr. broodbakker)
1908wed. A. Maas (broodbakkerij)
Verwersstraat 35 (1909)
1910wed. A. Maas (broodbakkerij)
1928J.D.M. Maas
1943A.M.J. Maas (vertegenwoordiger) - Firma A. Maas (brood- en banketbakkerij) - J.D.M. Maas (broodbakker)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 91

n: vermelding in een voetnoot