afb. A.F.A.M. Wetzer, 27 juli 2007

D'Olijftak

Verwersstraat 30

 
Rijksmonument

Verwersstraat 30

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
Sasse van Ysselt

Het huis de Olijftak

300
301
Noten
1.In dit huis had in 1756 de stadsdrukker Johannes Reuvers zyne boekdrukkerij.
2.Taxandria IX p. 212.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 300-301
 
Adresboeken
Verwerstraat A 243 (????)
1865P. Loven (candidaat-notaris) - J. Vrancken (redacteur van een dagblad)
1875J.A.H. van Rijckevorsel-Robert (consul van Belgie)
Verwerstraat A 244 (1880)
1881dr. W.L.A. Strijbosch (med. doctor)
1908E.H.J.M. van Heeswijk (id. koopman) - H.F. van Heeswijk (lid fa. Hub. van Heeswijk & Zn) koopman
Verwersstraat 30 (1909)
1910E.H.J.M. van Heeswijk (id. koopman) - H.F. v. Heeswijk (lid fa. Hub. van Heeswijk & Zn.) koopman
1928Centr. Bur. v.d. Reclasseeringsver. - Centr. Bur. van Sobritas
 
Afbeeldingen

ca 1980