afb.

Verwersstraat 29-25

Hotel

Artikelen
?

Redactie

Hotel Central wordt belangrijk uitgebreid. Sluiting Oranje Hotel was niet langer uit te stellen
Brabants Dagblad 10 april ? (foto)
 
1975

Redactie

Grote uitbreiding na aankoop Oranje hotel. OfficiŽle opening bij Lentjes en Drossaerts
Brabants Dagblad donderdag 11 december 1975 (foto)
 
2008

Jasper Haenen en Thijs Hartveld

Vergane glorie van een prestigieus Bosch hotel
Brabants Dagblad zaterdag 15 november 2008
 
Adresboeken
Verwersstraat 27
M 1307

Verwerstraat A 352 (????)
1865A.J.F. van Son (zonder beroep) - mr. J.B. van Son (L.r. oud minister der roomsch katholijke eeredienst)
1875A.J.F. van Son (partikuliere) - mej. M.T. van Son (partikuliere) - mej. P.L. van Son (partikuliere) - mr. J.B. van Son (K. oud-minister der R.K. eeredienst en staatsraad in buitengewone dienst)
Ververstraat A 357 (1880)
1881J.A.H. van Rijckevorsel-Robert (consul van BelgiŽ) - J. Scheltema (ontvanger der registratie, zegel, successierechten en domeinen)
1908J.A.H. van Rijckevorsel (kassier, consul van BelgiŽ)
Verwersstraat 27 (1909)
1910J.A.H. van Rijckevorsel (kassier, consul van BelgiŽ)
1928F.A.M.M.E. van Dun - W. van Harn - Th.E.E.H. Mathon - W.F.H. Melis - Oranje Hotel - A.G. Rademaker - A.A.M. Vos
1943J.W.E. Hoffmann (arts, gepens.) - ir. H.K. Karthaus - A.G. Rademaker (hotelhouder) - F.M. van Wijnen (huisknecht)
1961Oranje Hotel
Verwersstraat 25
M 1308

Verwerstraat A 351 (????)
1865dr. F.B. Trosťe (directeur der rijkskweekschool voor onderwijzers en schoolopziener)
1875J. Bogaerts (particulier) - wed. H. Bogaerts (partikuliere)
Ververstraat A 356 (1880)
1881firma wed. J. Borzo en Zn (spiegelfabriek)
1908G. van Imbeeck (kapper)
Verwersstraat 25 (1909)
1910van Leeuwen & Co. (kassiers en commissionairs in eff.) - H.P. van Leeuwen - wed. B. Monshouwer-Kruidenier
1926H. Valk
1928H.W.J.F. Valk
1961Oranje Hotel