afb. 1950

Verwersstraat 27

De Moriaan

Een opname uit 1950, kort voordat het rechterpand bij het pand werd getrokken.
Bossche Bladen 4 (2002) 138
 
Achter de voorgevel

Logeren en bankieren in 'verdwenen' pand De Moriaan

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 8 augustus 1996
 
Mosmans

Verwerstraat

63
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 63
 
Sasse van Ysselt

De Moriaan

201
202
203
Noten
1.Hij was zoon van Jurien Hendrikszoon van Neerven en Cornelia Hendrix, wier overige kinderen waren: Quirijn van Neerven, koopman te den Bosch en Maria van Neerven, huisvrouw van Willem de Bijll.
2.Hunne overige kinderen waren Jacob Pieter en Antonij Petrus van Beusekom; zij erfden met hunnen broeder Willem Isaac van hunne moeder een huis op de Breede Haven te den Bosch, dat zij in 1804 verkochten.
3.Hij werd geboren te Raamsdonk in Januari 1772 en stierf te den Bosch 21 Februari 1862.
4.F.M.A. Arnolds (frater H.C.W. Schoemakers) Bossche Legenden en verhalen IV, p. 223 en vlgd.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 201-203
 
Artikelen
1996

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Logeren en bankieren in 'verdwenen' pand De Moriaan
Brabants Dagblad donderdag 8 augustus 1996 (foto)
 
2007

J.M.M. van der Vaart

Oranje Hotel. Restauratie gevel, toevoeging entree. Architect H.W. Valk, 1928
Hendrik Willem Valk 1886-1973 (2007) 109
 
 
Afbeeldingen

Onbekend
     
 
Adresboeken
Verwersstraat 27
Verwerstraat A 352 (????)
1865A.J.F. van Son (zonder beroep) - mr. J.B. van Son (L.r. oud minister der roomsch katholijke eeredienst)
1875A.J.F. van Son (partikuliere) - mej. M.T. van Son (partikuliere) - mej. P.L. van Son (partikuliere) - mr. J.B. van Son (K. oud-minister der R.K. eeredienst en staatsraad in buitengewone dienst)
Ververstraat A 357 (1880)
1881J.A.H. van Rijckevorsel-Robert (consul van België) - J. Scheltema (ontvanger der registratie, zegel, successierechten en domeinen)
1908J.A.H. van Rijckevorsel (kassier, consul van België)
Verwersstraat 27 (1909)
1910J.A.H. van Rijckevorsel (kassier, consul van België)
1928F.A.M.M.E. van Dun - W. van Harn - Th.E.E.H. Mathon - W.F.H. Melis - Oranje Hotel - A.G. Rademaker - A.A.M. Vos
1943J.W.E. Hoffmann (arts, gepens.) - ir. H.K. Karthaus - Gebrs. Rademaker (Oranje Hotel)
1961Oranje Hotel
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) II. 222

n: vermelding in een voetnoot