afb. G.J. Dukker

Verwersstraat 26

Trap van hardsteen. Gebouwd in 1830.
Kring Vrienden 's-Hertogenbosch
Mosmans

Verwerstraat

67
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 67
Rijksmonument

Verwersstraat 26

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

Het huis het Merenblad en In Swanenborch

301
302
303
304
Noten
1.Mr. Henrick Gooien en diens zuster Maria Gooien, echtgenoote van mr. Johannes van Gemert, openden 1685 het testament van mr. Cornelis Coolen. (Reg. no. 486 f. 52). Zie nog Dl I blz. 431.
2.Wellicht was zijn vader Johan Le Martinel, die in 1684 weduwnaar was van Petronella Liebergen (Reg. no. 502 f. 221 vso) en eigenaar was van het huis, genummerd Ververstraat 28 (Reg. no. 492 f. 57 vso).
3.Zie over de andere kinderen dezer echtelieden Allard Reg. no. 555 f. 353 vso. Zij waren: Philippus; Maria Catharina; Barbara, huisvrouw van Hendrik Coenen; Maria Elisabeth; Johan Baptist en Josephus Allard, welke laatste in 1732 te Geertruidenberg woonde.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 301-304
Adresboeken
Verwersstraat 26
M 1243

Verwerstraat A 245 (????)
1865B.J. Heeren (wijnkooper)
1875B.J. Heeren (wijnhandelaar)
Verwerstraat A 246 (1880)
1881B.J. Heeren (wijnhandelaar) - mej. C.D. Heeren (partikuliere)
1908dr. L.J.W. Smit (rector gymnasium)
Verwersstraat 26 (1909)
1910dr. L.J.W. Smit (Rector gymnasium)
1928Rijks Waterstaat
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 96

n: vermelding in een voetnoot