Verwersstraat 25

 
Mosmans

Kerkstraat

68
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 68
 
Sasse van Ysselt

Het huis n. 25

198
199
200
201
Noten
1.Hunne overige kinderen waren: mr. Henrick; Frans, apotheker te den Bosch, (die huwde Johanna, dochter van Nycolaes Spijckers en Cathalyne van Zutphen en bij haar deze kinderen verwekte: Henrick, Jacob, Maryken, Elisabeth, echtgenoote van Jan Mathijszoon van Herlaer en Willem); Johanna en Maria, huisvrouw van Wilem van Riel Petruszoon; zij deelden in 1530.
2.Deze hertrouwde na doode van Johan Cremers met Aert van Proyen, burger van den Bosch.
3.De kinderen van zijnen zoon Jacob Dirk Cremers, die gehuwd was met Willemina Peperkoorn, verkochten: de erfsecretarie van Rosmalen in 1777 aan Dina Cornelia van Gerwen, echtgenoote van Jean Louis Jannette, woonachtig te den Bosch, en die van Nuland in 1775 aan Johannes Samuel Creutz, philosophiae doctor en tweeden directeur van de fortificatin en stadsgebouwen te Amsterdam.
4.Zij waren geboren uit zijn huwelijk, dat hij in 1696 sloot met Anna Maria van Proyen Petersdochter.
5.Ten diens laste werd Coudewater 9 Juni 1732 gerechtelijk verkocht aan Alexander Berend van Eybergen, schepen van den Bosch (Reg. no. 545 f. 307).
6.Hij had het 2 Mei 1750 gekocht en vermaakte het aan zijne voornoemde vrouw.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 198-201
 
Adresboeken
Verwersstraat 25
M 1308

Verwerstraat A 351 (????)
1865dr. F.B. Trose (directeur der rijkskweekschool voor onderwijzers en schoolopziener)
1875J. Bogaerts (particulier) - wed. H. Bogaerts (partikuliere)
Ververstraat A 356 (1880)
1881firma wed. J. Borzo en Zn (spiegelfabriek)
1908G. van Imbeeck (kapper)
Verwersstraat 25 (1909)
1910van Leeuwen & Co. (kassiers en commissionairs in eff.) - H.P. van Leeuwen - wed. B. Monshouwer-Kruidenier
1926H. Valk
1928H.W.J.F. Valk
1961Oranje Hotel