afb. L.M. Tangel

Verwersstraat 24

De Vlasbloem

 
Mosmans

Verwerstraat

6752
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 67
 
Sasse van Ysselt

De Vlasbloem

304
305
Noten
1.Men zie over zijne familie Reg. no. 355 f. 393.
2.Reg. no. 362 f. 58.
3.Zijne kinderen zie men in Taxandria XVII p. 55.
4.Zie akte van den Bosschen notaris Hendrick de Bye van 21 April 1724.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 304-305
 
Adresboeken
Verwersstraat 24
Verwerstraat A 246 (????)
1865A.P. Bolsius (notaris)
1875A.P. Bolsius jr. (notaris)
Verwerstraat A 247 (1880)
1881jr. A.P. Bolsius (notaris)
1908dr. L.M.J. Verlinden (oogarts)
Verwersstraat 24 (1909)
1910dr. P.M.J.M.E. Woltering (Hoofdinsp. v.d. volksgezondh.)
1928J. Stibbe - P. Stibbe