afb. A.F.A.M. Wetzer, 27 juli 2007

De Posthoorn

Verwersstraat 20

 
Gevel
Steen met een tekst van Domien van Gent "Wenne joekel".
 
Rijksmonument

Verwersstraat 20

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
Sasse van Ysselt

Het Generaal Postkantoor

307
308
309
310
Noten
1.Zijn eenige broeder was Franchoys de Bye, die huwde met Anna Eelkens, welke na zijn kinderloos overlijden hertrouwde met Jor. Frederik de Soire.
2.Johanna Margaretha van Cleef weduwe van Gerard van Ginkel, wonende te den Bosch, verkocht 18 Februari 1739 (Reg. n. 548 f. 113 vso) dit huis, zijnde huis, erf en tuin staande tusschen dat van na te noemen kooper ex uno en dat van Snelle ex alio, aan Jacob Torsinck. Zij had het gerfd van hare zuster Catharina van Cleef, die het verkreeg van de weduwe Johan van Cleef, die het weder bekomen had en wel op 11 November 1707 van Catharina Walterij weduwe van Jan van Woerkom.
3.Mr. Dr. J.C. Overvoorde t.a.p. blz. 421.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 307-310
 
Afbeeldingen

16 juli 2002

3 augustus 2007

3 augustus 2007