afb. A.F.A.M. Wetzer, 27 juli 2007

Verwersstraat 20

De Posthoorn

Mosmans

Verwerstraat

67
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 67
Rijksmonument

Verwersstraat 20

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

Het Generaal Postkantoor

307
308
309
310
Noten
1.Zijn eenige broeder was Franchoys de Bye, die huwde met Anna Eelkens, welke na zijn kinderloos overlijden hertrouwde met Jor. Frederik de Soire.
2.Johanna Margaretha van Cleef weduwe van Gerard van Ginkel, wonende te den Bosch, verkocht 18 Februari 1739 (Reg. n. 548 f. 113 vso) dit huis, zijnde huis, erf en tuin staande tusschen dat van na te noemen kooper ex uno en dat van Snelle ex alio, aan Jacob Torsinck. Zij had het gerfd van hare zuster Catharina van Cleef, die het verkreeg van de weduwe Johan van Cleef, die het weder bekomen had en wel op 11 November 1707 van Catharina Walterij weduwe van Jan van Woerkom.
3.Mr. Dr. J.C. Overvoorde t.a.p. blz. 421.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 307-310
Afbeeldingen

16 juli 2002

3 augustus 2007

3 augustus 2007
 
Adresboeken
Verwersstraat 2020e
M 1240

Verwerstraat A 248 (????)
1865A.J.M. Holster (procureur bij het provinciaal geregtshof en arrondissements regtbank) - W.F. Jansen (agent van politie)
1875A.J.M. Holster (prokureur bij het provinciaal gerechtshof en de arrondissements-rechtbank) - mej. W.P. Holster (partikuliere)
Verwerstraat A 249 (1880)
1881A.J.M. Holster (procureur bij het gerechtshof en de arrondissements-rechtbank) - mej. W.P. Holster (partikuliere)
1908Th.C. en G.A.M. Boelaars (tandartsen)
Verwersstraat 20 (1909)
1910Th.C. Boelaars (tandarts)
1923Gijsbertus A.M. Boelaars (tandarts)
1928G.A.M. Boelaars
1943G.A.M. Boelaars (tandarts)
2004Galerie Arti Capelli