afb. G.J. Dukker

Verwersstraat 18-18a

Rijksmonument

Verwersstraat 18

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
1988

Redactie

Verwersstraat 18
Bouwhistorie 's-Hertogenbosch. Jaarverslag '88 (1988) 14
 
Adresboeken
Verwersstraat 18
Verwerstraat E 371 (????)
1822Thomas van den Heesacker
1832Thomas van den of zijn erven Heesacker (rentenier)(eigenaar)
Ververstraat A 249 (????)
1875W.C. Plet (1e luitenant depot)
Verwerstraat A 250 (1880)
1896F. Potjes
1908J.J. Ardies (meesterkn. meubelfabr.) - wed. M. van Gurp
Verwersstraat 18 (1909)
1910Gez. Elverfeldt (machinale breiinrichting) - wed. M. van Gurp
1923Adrianus H.E.F. de Bekker (onderwijzer) - wed. Nicolaas H.C. de Bekker (zonder)
1928mej. A.J.J. Cornelisse - mej. S. Elverfeldt
1943L. Verhoeven (sigarenmaker) - A.A.M. van der Wal (winkelbediende) - J.F. van der Wal (kantoorbediende)
1991dhr. Ben Damen (Auberge La Bohème)
2005? (Kosta's Greek Taverne)
Verwersstraat 18a
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 91, 95

n: vermelding in een voetnoot