afb. L.M. Tangel

Verwersstraat 13

De Engel

Mosmans

Verwerstraat

69
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 69
Rijksmonument

Verwersstraat 13

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

De Engel

186
187
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 186-187
Adresboeken
Verwersstraat 13
M 1314

Den Engel (????)
1756Peeter Steens (orgelmaker)
Verwerstraat E 347 (????)
1822Johan. Simon Kaufman (timmerman)
1832Johannes Kaufman (schrijnwerker)(eigenaar)
Ververstraat A 345 (????)
1865J.L. Collard (mr. zadelmaker)
1875C. de Leeuw (winkelier in manufacturen)
Ververstraat A 350 (1880)
1881J. van Wamel (firma J. van Wamel Latour, koopman in manufacturen)
1908Th. P. van Wamel (muziekleeraar) - wed. J. van Wamel (firma van Wamel-Latour) manufactur.
Verwersstraat 13 (1909)
1910Th. P. van Wamel (muziekleeraar) - wed. J. van Wamel (firma v. Wamel-Latour) manufactur.
1928J.J.C. van de Rijdt
1943J.L.A. Hoos (boekbinder) - J.L.Adr. Hoos (boekbinderij)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 91

n: vermelding in een voetnoot