afb. A.F.A.M. Wetzer, 4 augustus 2007

Sint Jacob

Verwersstraat 11

Vroeger zat de ingang links in pand met rechts de twee ramen. Zie afbeelding Bossche Monumenten in Beeld, blz 87.
A.F.A.M. Wetzer
 
Rijksmonument

Verwersstraat 11

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
Sasse van Ysselt

St. Jacob

184
185
186
Noten
1.Hij bezat de helft eener grondrente, gaande uit den Maastol te Cuik, wind- en rosmolens aldaar, de tienden van Grave en den lande van Cuik, water- ros- en windmolens buiten de brugpoort te Grave.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 184-186
 
Afbeeldingen

ca 1980