afb. A.F.A.M. Wetzer, 4 augustus 2007

Verwersstraat 11

Sint Jacob

Vroeger zat de ingang links in pand met rechts de twee ramen. Zie afbeelding Bossche Monumenten in Beeld, blz 87.
A.F.A.M. Wetzer
Mosmans

Verwerstraat

69
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 69
Rijksmonument

Verwersstraat 11

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

St. Jacob

184
185
186
Noten
1.Hij bezat de helft eener grondrente, gaande uit den Maastol te Cuik, wind- en rosmolens aldaar, de tienden van Grave en den lande van Cuik, water- ros- en windmolens buiten de brugpoort te Grave.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 184-186
Afbeeldingen
  • ca 1980
Adresboeken
Verwersstraat 11
M 1315

Verwerstraat A 344 (????)
1865S.J. Kaufmann (aannemer) - L. Veneman (bouwmeester en opperbrandm.)
Ververstraat A 349 (1880)
1881mej. C.C. Suijs (partikuliere) - L. Veneman (partikulier)
1908Alph. Spierings - wed. L. Veneman-Heijerman
Verwersstraat 9 (1909)
1910Alph. Spierings - wed. L. Veneman-Heijerman
1928Th.W.A. van der Heijden - Ir. L.J. Kramers - Chr.M.P.H. Nuijens - C.G.H. Worm
1943J. Damsteeg (concierge) - Nutsspaarbank
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 87, 91

n: vermelding in een voetnoot