afb.

Verwersstraat 29

Voormalige Lutherse Kerk

In 1688 werd het pand 'De Wolzak' aangekocht, afgebroken en vervangen door een kerkgebouw. Onder andere een van de Bossche gouverneurs, de prins van Holstein-Beck werd er begraven. In 1956 werd het kerkgebouw verkocht. De oude Lutherse kerk werd afgebroken en het interieur verhuisde naar de Waalse Kerk. Voor het vervoer van de stoffelijke resten van de bovengenoemde gouverneur was echter toestemming nodig van zijn naaste familie. Die toestemming werd verkregen: de koning van Denemarken had er geen bezwaar tegen dat het graf werd verplaatst.
De Burgemeesterswandeling
 
Mosmans

Verwerstraat

68
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 68
 
Sasse van Ysselt

De Wolzak

203
204
205
206
207
208
209
Noten
1.Zijne overige kinderen waren Willem en Bela van Achelen (Reg. no. 109 f. 252).
2.Judith van Vlierden, dochter van genoemde echtelieden van Vlierden, was gehuwd met Govaert Vrancken, wien zij o.a. schonk eene dochter Johanna, die huwde met den kramer Adriaen van Herlaer.
3.Cf nog van Heurn Historie IV p. 276 en vlgd.
4.Mogelijk behoorden tot den Lutherschen godsdienst ook eenigen der Hoogduitschers, die blijkens van Heurn Historie II. p. 471 en vlgd. zich in 1630 te den Bosch metterwoon vestigden. Men zie over hen nog Maandblad de Nederl. Leeuw 1906 p. 174.
5.Notulen van 2 Jan. 1645. Register Copes.
6.Notulen van 16 Febr. 1645. Register van Beresteyn.
7.Notulen van 18 October 1673. Register Copes.
8.Notulen van 30 December 1673. Register Copes.
9.Hij werd later Katholiek en stierf als gouverneur van Roermond.
10.Notulen van 29 Augustus 1687.
11.Zij is in 1829 uitgegeven bij H. Palier en Zn boekverkoopers te den Bosch,
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 203-209
 
Artikelen
1977

Jos van der Vaart

Het protestantse kerkgebouw
Boschboom Bladeren 21 (1977) 52-56
 
1978

Peter-Jan van der Heijden

De Burgemeesterswandeling
Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch (1978) 4
 
1999

C.Ch.G. Visser, J. Simons

Lutherse kerk 1686, Verwerstraat 29 's-Hertogenbosch - Anno 1999 Evangelisch Lutherse Kerk Verwerstraat 49
s.n. ('s-Hertogenbosch 1999)
 
2004

Redactie

Gemeentemonumenten. Vughterstraat 29-31
Bossche Bladen 3 (2004) 103
 
 
Adresboeken
Verwersstraat 29
Ververstraat A 353 (????)
Ververstraat A 358 (1880)
1908Kerkgebouw Evangelisch-Luthersche gemeente
Verwersstraat 29 (1909)
1910Kerkgebouw Evangelisch-Luthersche gemeente
1928Luthersche kerk
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 186

n: vermelding in een voetnoot