afb. IJ.Th. Heins

Achter de Tolbrug 11

 
Adresboeken
Achter de Tolbrug 11
Achter de Tolbrug C 252 (????)
1865W.L. van Asten (kapellaan der kerk St. Pieter) - H.P. Jaspers (pastoor der parochie kerk St. Pieter) - J. Joren (kapellaan der kerk St. Pieter)
1875W.L. van Asten (kapellaan der kerk St. Pieter) - H.P. Jaspers (pastoor der par. kerk van St. Pieter) - R.J. Stael (kapellaan der kerk van St. Pieter)
Achter de Tolbrug C 268 (1880)
1881F. Crillaerts (kapelaan der parochie st.-pieter) - Th.N.H. Spierings (pastoor der parochie van st. pieter) - R.J. Stael (kapelaan der parochie van st. pieter)
1893Kerkbestuur van de R.K. Parochie van St. Pieter
1908A.J. v.d. Brekel (r.c. pr. kapelaan) - J. de Kroon (rector) - A.J.M. Mutsaers (r.c. pr. kapelaan St. Pieter) - E.D.M.G. Sanctorum (r.c. pr. pastoor St. Pieter)
Achter de Tolbrug 11 (1909)
1910A.J. van den Brekel (r.c. pr. kapelaan St. Pieter) - J. de Kroon (r.c. pr. kapelaan St. Pieter) - A.J.M. Mutsaers (pastoor St. Pieter)
1919J.J.C.A. Bijnen (kapelaan St. Pieter) - A.J. van den Brekel (r.k. pr. kapelaan St. Pieter) - J. de Kroon (r.k. kapelaan St. Pieter) - A.J.M. Mutsaers (pastoor St. Pieter)
1928J.J. de Kroon - Pastorie St. Pieter - B.J.M. Schoenmaker - W.H.M. v.d. Waarden - H.Th. van Wagenberg
1936Pastorie St. Pieter
1943C.P.H. Brocken (kapelaan) - H.M. van Iersel (R.K. Priester) - J.J. de Kroon (pastoor)
1965Pastorie St. Pieter