afb. 26 februari 1962

In't Gulden Lam

Hooge Steenweg 20

Voorgevels panden 20 t/m 34. Gedeelte westelijke gevelwand tot de hoek Visstraat. Tussen nummer 20 (Van Miert) en 22 (Peek & Cloppenburg) het Loodgieterstraatje.
Stadsarchief (0067244)
 
Bouwhistorie

'In't Gulden Lam' (1635)

Hooge Steenweg 20

239
240
Literatuur
BP R 1218, 74v; CB 1520 f 44v; CB 1573 f 47v; HT 1553; M 48; THG I 1965; Z 1511/'12.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 239-240
 
Rijksmonument

Hooge Steenweg 20

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 196

n: vermelding in een voetnoot