Stationsweg 20

Rijksmonument

Stationsweg 20

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Stationsweg 20
Stationsweg N 10 (????)
1908mr. A.J.J. Baron van Styrum (raadsh. in het gerechtshof)
Stationsweg 20 (1909)
1910mr. A.J.J. Baron van Styrum (raadsh. in het gerechtshof)
1923Mauritz Azijnman (zonder)
1928wed. M. Azijnman
1943dr. G.F. van Balen (arts inwendige ziekten)