afb. G.J. Dukker

Snellestraat 8

De roode Haan

Voor ruim dertig jaar bracht de boodbakker Maas bij het verhuizen naar den hoek der Stoofstraat dezen naam op het hoekhuis over.
Namen van ruim tweehonderd huizen te 's-Hertogenbosch in de 16e en 17e eeuw
 
Mosmans

Snellestraat

55
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 55
 
Adresboeken
Snellestraat 8
Snelstraat H 265 (????)
1865F. Kuijpers (winkelier in beeldjes)
1875A. van Esch (mr. rijtuigschilder en winkelier) - J. Maas (mr. broodbakker)
Snelstraat H 321 (1880)
1881J. Maas (mr. broodbakker)
1908H. van Duijnen (rijwielhandelaar)
Snellestraat 8 (1909)
1910H.J Geene (mr. schilder)
1928L. Brok