afb. A.F.A.M. Wetzer, 8 augustus 2007

Snellestraat 45-47

 
Bouwhistorie

Snellestraat 45 en 47

444
445
Literatuur
VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 194-200.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 444-445
 
Adresboeken
Snellestraat 47
Snellestraat B 301a (????)
Snellestraat 47 (1909)
1910C.C. Clarijs (schilder, glas- en aardewerk)
1928M.C.C. Clarijs - mej. E.L.J.M. von Eugen
1943A.A.J. Arons (pianostemmer) - F.A.W. van Asperen (chauffeur)
Snellestraat 45
Snelstraat B 278 (????)
Snelstraat B 301 (1880)
1892C. Clarijs (mr. huisschilder)
1908C.C. Clarijs (schilder, glas- en aardewerk)
Snellestraat 45 (1909)
1910C.C. Clarijs (schilder, glas- en aardewerk)
1928J.C. Bernards
1943Drukkerij Deen - J.W. van Gameren (chauffeur)
2003? (Jade) woonaccessoires