afb. 1974

Snellestraat 40-42

 
Adresboeken
Snellestraat 40
Snelstraat H 253 (????)
1865L. Olieslagers (koopman in gist)
1875Th. Cieremans (kapitein eerste bataillon) - L.A. Olieslagers (schrijnw. en winkelier) - P. Wouters (deurwaarder bij de arrondissements-rechtbank)
Snelstraat H 310 (1880)
1881J.P. Schilthuijsen (mr. koper en blikslager)
Snellestraat 40 (1909)
1910A. van Geldrop (aanspreker)
Snellestraat 42
Snelstraat H 253a? (????)
1865F.W. Grinsven (goud- en zilversmid)
Snelstraat H 310a (1880)
1881F.J. Kruger (adjunct-comm. ter prov. griffie)
1908J.A. Schilthuijzen (winkel. in maten, gew. en meters)
Snellestraat 42 (1909)
1910J.A. Schilthuijzen (winkel. in maten en gew. en meters)
1928G. Sodenkamp
1943G.L. Leenders (dansleeraar)