Snellestraat 37

De Stoomboot Julia

 
Mosmans

Minderbroedersstraat

37
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 37
 
Adresboeken