Snellestraat 36-38

De vergulde Kluister

 
Mosmans

Snellestraat

54
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 54
 
Adresboeken
Snellestraat 36
Snellestraat H 311 (1908)
Snellestraat 36 (1909)
2003? (Ramixa) kledingzaak
Snellestraat 38
Snelstraat H 254 (????)
1865P. Wouters (deurwaarder bij de arrondissements-regtbank) - P.J. Wouters (zaakwaarnemer)
1875P.A. van Buuren (1e luitenant) - wed. J.H. Furster (partikuliere) - P. Fuster (mr. goudsmid) - A. Walewijk (koopman) - M. Walewijk (koopman)
Snelstraat H 311a (1880)
1908L.J.C. de Groodt (amb. waterstaat)
Snellestraat 38 (1909)
1910L.J.C. de Groot (amb. waterstaat)
1928D.A. van der Aa - J.C.M. van den Bergh - A.J. de Kort
1943J.C.M. van de Bergh (sigarensorteerder) - A.A. Grijpink (electricien)