Snellestraat 27-25

Bouwhistorie

Snellestraat 25-27

316
Literatuur
vSvY III, 494.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 316
Adresboeken
Snellestraat 27
Snelstraat B 286 (????)
Snelstraat B 310 (1880)
Snellestraat 27 (1909)
1943G. Fadalti (koopman)
Snellestraat 25
Snelstraat B 286 (????)
Snelstraat B 310a (1880)
1908H. Smits (kleermaker) - A.A. van Veggel (sigarenmaker)
Snellestraat 25 (1909)
1910H. Smits (kleermaker) - A.A. van Veggel (sigarenmaker)
1928H.W.J. van Geffen - H. Smits
1943H. Fleuren (arbeider N.S.) - J.H. van Houten