Schilderstraat 13

Pand (voor 1815)

 
Bouwhistorisch onderzoek

Schilderstraat 3-13

Gemeente 's-Hertogenbosch
 
Artikelen
2001

Wim Hagemans en Lisette van der Swaluw

Gemeente wist van 'vergeten' bordeel
Brabants Dagblad woensdag 21 februari 2001
 
2004

J. Romeijn

Gemeentemonumenten : Schilderstraat 3 t/m 13
Bossche Bladen 3 (2004) 103-104
 
Gemeentelijk monument
2004

Schilderstraat 3 t/m 13

Deze panden, die eigendom zijn van woningbouwcorporatie SWH, zijn in ieder geval voor 1815 gebouwd op het achtererf van Hinthamerstraat 150. Ze stonden toen al ingetekend in het kadastrale minuuutplan. Oorspronkelijk waren het kleine woninkjes die ook ruimte hadden voor kleinschalige
bedrijvigheid. De voorgevels die sterk beeldbepalend zijn dateren waarschijnlijk uit de 19e eeuw. Met name deze gevels, de woningscheidende tussenmuren en de kelder onder nummer 3 hebben een monumentale status gekregen. Inmiddels heeft de directeur van de SWH instemmend gereageerd op het besIuit de panden aan te wijzen. In de komende tijd zal er overleg tussen gemeente en SWH zijn om de toekomstige mogelijkheden te onderzoeken.
Bossche Bladen 3 (2004) 103-104
 
2005

Gemeentelijk Monumenten Selectie Project (GMSP)

Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten (BAM)
 
2011

Register Gemeentelijke Monumenten

Monumentnummer: SOM0263
Adres object: Schilderstraat 3-13
Kadastrale aanduiding: HTG00H 06995G0000
Datum aanwijzing: 20 juli 2004
Gemeente 's-Hertogenbosch 2011
 
 
Adresboeken
Schilderstraat 13
Schilderstraat D 108 (????)
1894A.A. van Bergen
Schilderstraat 13 (1909)
1928Chr. van Nuland - A. Pennings
1943wed. A. Damen-Maas - L.G. Leenders (kapper)