afb. A.F.A.M. Wetzer, 15 juni 2017

Schapenmarkt 3-1

 
Achter de voorgevel

Twee paradijzen en een regenboog

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 5 oktober 1995
 
Kelder
Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt
 
Sasse van Ysselt

De Regenboog, het Klein en het Groot Paradijs

501
502
503
504
505
Noten
1.Van Heurn Historie II p. 121.
2.Jac. van Oudenhoven t.a.p. blz. 152.
3.Van Heurn Historie IV p. 75.
4.Deel I p. 188.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 501-505
 
Artikelen
1995

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Twee paradijzen en een regenboog
Brabants Dagblad donderdag 5 oktober 1995 (foto)
 
 
Gemeentelijk monument
2011

Register Gemeentelijke Monumenten

monumentnummer: SOM0481
kadastrale aanduiding: G-1996 / G-0747
datum aanwijzing: 16 maart 2010
Gemeente 's-Hertogenbosch 2011
 
 
Afbeeldingen

Onbekend
     
 
Adresboeken
Schapenmarkt 3-1
1910J.E.A.M. Meijring (fa. A. Meijring) in luxe artikelen, porcelein, kristal
1928Firma A. Meijring
1936A. Meijring
1943E.A.F. Determeyer (winkelchef) - N.V. Handel in Luxe- en Huishoudelijke art. v/h A. Meijring