afb. A.F.A.M. Wetzer, 17 augustus 2005

Ridderstraat 7

Onderdeel van het Gemeentelijk Monumenten Selectie Project (GMSP).
BAM (2005)
Bouwhistorie

Ridderstraat 7

349
350
Literatuur
M 1371; THG R 636; Z 1547; Z 1552/'53.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 349-350
Kelder
Van Bos tot Stad (1983) 159
Rijksmonument

Ridderstraat 7

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
1977

Redactie

Gemeentelijk voorlichtingscentrum. 'Voorlichtingswinkel' in Den Bosch
Brabants Dagblad dinsdag 16 augustus 1977 (foto)
 
Afbeeldingen

5 juni 2008
     
Adresboeken
Ridderstraat 7
Ridderstraat A 304 (????)
1865J.J. Cattie (concierge van het raadhuis en torenwachter)
1875J.J. Cattie (concierge van het raadhuis)
Ridderstraat A 309 (1880)
1881L. Franken (boekhouder) - J. van der Lisse (leesbibliotheekhouder)
1908P.N. Brons (redacteur Huisgezin) - W. Kennis (mr. schoenmaker) - P.J. Klippel (huisschilder)
Ridderstraat 7 (1909)
1910W. Kennis (mr. schoenmaker) - P.J. Klippel (huisschilder)
1943Francis Savelkouls (rijwielhandel)
1977Gemeentelijk voorlichtingscentrum
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 81

n: vermelding in een voetnoot