Lange Putstraat 44

Rijksmonument

Lange Putstraat 44

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 56

n: vermelding in een voetnoot