Lange Putstraat 20

Rijksmonument

Lange Putstraat 20

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Lange Putstraat 20
Putstraat A 207 (????)
1875J.J. Goossens (mr. timmerman en winkelier)
Lange Putstraat A 208 (1880)
1881H. Lambooij (barbier)
1908A.J. Gerards (winkelbediende) - J. Sanders (timmerman)
Lange Putstraat 20 (1909)
1910A.J. Gerards (winkelbediende) - J. Sanders (timmerman)
1928J.C.H. Broers - A.J. Gerards
1943M.J.R. Nijholt (grondwerker)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 54

n: vermelding in een voetnoot