afb. Gerard Monté, 10 mei 2003

De Klosbeugel

Korte Putstraat 27

~~~
Het pand de Klosbeugel dateert van ongeveer 1650. In een akte van 1731 wordt het als volgt omschreven: "Huysingen met syn regte ende toebehoorte van dien gestaen ende geleegen binnen deze stad op den hoek van de Lange Putstraat de eene syde een gangetje ende huysingen de Drie Edamse Kaesen, de andere syde de gemeen Corte Putstraat, strekkende voor aan de Putstraat tegens de huysingen van Jacomine van Blommenbergh". In de tijd van Napoleon werd het pand aangepast aan de stijl van die dagen: de empirestijl. Zo werd de muur gepleisterd en de oude kruiskozijnen werden vervangen door grote ramen. Bij de restauratie is de empirestijl bij de ramen op de begane grond gehandhaafd, maar in het bovengedeelte zijn de oude kruiskozijnen teruggebracht; ook de pleisterlaag is verwijderd. Aan de linkerzijde van het huis in de Lange Putstraat ziet men nog de sporen van een wen of soey. Dit was een ruimte van minimaal twee voet die vroeger ten behoeve van het aflopende regenwater tussen de huizen werd gelaten.
Bron: Meimaand - Monumentenmaand
~~~
Trapgevel uit 1650. Baksteen met natuurstenen versieringen. Het 17e eeuwse huisje Korte Putstraat 27 is één geheel met Lange Putstraat 16 evenals de kelder van het pand Lange Putstraat 14. Tussen dit pand en nr 14 is een zoei, die oorspronkelijk diende om het regenwater naar achteren af te voeren naar de waterloop. Onder de gele pleisterlaag zijn de ontlastingsbogen zichtbaar boven de vensters. Het heeft afgedekte geveltrappen zoals kenmerkend is voor 's-Hertogenbosch. De toppilaster en een rond topvenster is verdwenen. Op de hoek met de Lange Putstraat is in de top van de gevel een Mariabeeld aangebracht. Dit beeld zou een kopie zijn van het Mirakelbeeld in de Sint-Jan.
Bron: Kring Vrienden 's-Hertogenbosch
 
Rijksmonument

Korte Putstraat 27

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
Artikelen
1966

Redactie

Den Bosch Monumentenstad
Brabants Dagblad woensdag 26 januari 1966 (foto)
 
1976

Redactie

Restauratie wacht op subsidie. Herstelplannen voor pand op hoek Lange/Korte Putstraat
Brabants Dagblad vrijdag 9 januari 1976 (foto, tekening)
 
2008

Redactie

Twee keer brand in Korte Putstraat
Brabants Dagblad woensdag 2 juli 2008 (foto)
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 196

n: vermelding in een voetnoot