afb. 2016

Postelstraat 66 : De Meebaal, In Londen

bouwperiode: grotendeels vijftiende/zestiende-eeuws
oudste vermelding: 1512 (samen met nr. 64)
bekende bewoner: filosoof Jacob Moleschott (1822-1893)
restauratie: 1975
beschermd: rijksmonument

 
Hagemans

Ja hier wonen wij!

door Wim Hagemans

17
18
Bossche Pracht 1 (2002) 16-19
 
Rijksmonument
Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
Artikelen
1989

Redactie

Postelstraat 64-66 en 68 ()
Bouwhistorie 's-Hertogenbosch. Jaarverslag '89 (1989) 19
 
1990

Herman Strijbos

Het pand Postelstraat 66 te 's-Hertogenbosch, "De Meebaal" of "In Londen"
Brabants Heem 2 (1990) 53-70
2002

Redactie

Gebouwd in de vijftiende/zestiende eeuw. De oudste vermelding in 1512. Bekende bewoner was filosoof Lacob Moleschott. Het pand werd in 1975 gerestaureerd.
Bossche Pracht 1 (2002) 16-19
 
 
Kadastrale geschiedenis
1832

Kadastrale geschiedenis

perceel: HTG00-G00865
blok: 02.05

N.H. (Nico) Koppers, 29 maart 2016
 
Afbeeldingen

ca 1965

ca 1980

4 augustus 2007

2016
 
Adresboeken
Postelstraat 66
Postelstraat H 228a (????)
1908Bureau Hoofdadministratie 2e Regiment Infanterie - A.M.H.C. Vosmaer (kapitein kwartiermeester)
Postelstraat 66 (1909)
1910Bureau hoofdadministratie 2e Regt. Infant. - A.M.H.C. Vosmaer (kapitein kwartiermeester)
1928L.J.J. Lobach
1943J.J.A.M. Cornelisse (leeraar M.O. lich. oef.)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 81

n: vermelding in een voetnoot