afb. G.J. Dukker

Postelstraat 59

De Drie Morianen

Mosmans

Postelstraat

44
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 44
Rijksmonument

Postelstraat 59

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Postelstraat 59
M 550

Postelstraat H 241 (????)
1865jhr. mr. H.J.J. van Rijckevorsel (regter in de arrondissements regtbank)
1875jonkheer mr. H.J.J. van Rijckevorsel van Kessel (advocaat)
Postelstraat H 298 (1880)
1881jhr. mr. H.J.J. van Rijckevorsel van Kessel (advocaat)
1908W. v.d. Ven (onderw. 1e openb. school, leeraar Brugavondschool)
Postelstraat 59 (1909)
1910W.C.F.M. Bleijs (tandarts)
1923Willebrordus C.F.M. Bleijs (tandarts)
1928A. Spruit
1943A.J.P. Bleijs (muziekleerares) - M.P. Bleijs (kantoorbed.) - W.A.M. Bleijs (apoth.-assistente) - W.C.F.M. Bleijs (tandarts)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 78

n: vermelding in een voetnoot