afb. A.F.A.M. Wetzer, 9 oktober 2005

Postelstraat 52

Aanvankelijk was het een woonhuis. In 1538 werd het een bank van lening. Rond 1600 werd het een bierbrouwerij en na 1790 een wijnpakhuis van de familie van Rijckevorsel. In de achtergevel is, ter hoogte van het straatniveau bij de Binnendieze een baksteen ingemetseld met de initialen "T V R 1791". Het gebouw is in 1986 verbouwd tot wooneenheden.
Kring Vrienden 's-Hertogenbosch
 
Achter de voorgevel

Wonen in een wijnpakhuis in de Uilenburg

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 17 oktober 1996
 
Rijksmonument

Postelstraat 52

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
Sasse van Ysselt

Het huis genummerd 52

225
226
227
Noten
1.Diens overige kinderen waren Henrick en Gielis van Broeckhoven en eene dochter, gehuwd met Jordanus van Boert.
2.Genoemde echtelieden van den Eeckaert hadden ook nog eenen zoon Jan, wiens kinderen waren: mr. Adriaan, priester, Marcelis, Jan, Henrica en Belia (Reg. n 151 f. 232)
3.Men zie de genealogie dezer familie in Taxandria XV blz. 184 en vlgd. De aldaar op blz. 184 genoemde echtelieden Wouter Eeltjens waren werkelijk de ouders van Rogier, Mechteld en Henrica, die in 1640 reeds dood was. De vrouw van den t.a.p. op blz. 185 genoemden Henrick Wouterszn was Catharina, dochter van Goyart Janszn van Aken.
4.Hare zuster was Catharina Backers, die huwde met Theodorus van Berckel, goud- en zilversmid te den Bosch; zij waren de ouders van den beroemden stempelsnijder Theodorus Victor Berckel, geboren te den Bosoh 21 April 1739.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) 225-227
 
Artikelen
1996

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Wonen in een wijnpakhuis in de Uilenburg
Brabants Dagblad donderdag 17 oktober 1996 (foto)
 
 
Kadastrale geschiedenis
1832

Kadastrale geschiedenis

perceel: HTG00-G00855
blok: 02.08

N.H. (Nico) Koppers, 29 maart 2016
 
Afbeeldingen

ca 1970
     
 
Adresboeken
Postelstraat 52
Postelstraat H 190 (????)
1865J.J.B. Crefcoeur (boekhouder) - M.J. Crefcoeur (reisbediende in wijnen)
1869E.U.J. Crefcoeur (in modes)
1875J.J.B. Crefcoeur (boekhouder) - M.J. Crefcoeur (partikulier) - T. Crefcoeur (opzichter van de waterst. der prov. N.B.)
Postelstraat H 238 (1880)
1881Jos. Crefcoeur (handelsreiziger)
1908J. Burgerhoff (pakhuisknecht) - Wijnpakhuis van Joh. van Rijckevorsel & Zonen
Postelstraat 52 (1909)
1928H.A.M.M. Kuijper - H.J.P. Kuijper - J. van Rijckevorsel en Zn.
1943P. Sonnevelt (agenturen en commissiehandel)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 80

n: vermelding in een voetnoot