afb.

Postelstraat 38-40

 
Rijksmonument

Postelstraat 38

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
Roelands

Postelstraat

85
Straat in Straat uit (1984) 85
 
Sasse van Ysselt

Het huis n° 38

255
256
257
Noten
1.Zijne erfgenamen waren in 1561 de navolgende afstammelingen van Jan Bloemaerts, zijnen vader:
a. Jan, zoon van wijlen Goessen, Hen zoon van Jan voornoemd;
b. de kinderen van Arnd Kemp en Segerken, de dochter van Goessen voornoemd;
c. de kinderen van Dirck Toelinck en Margrietkene, dochter van Wouter van Lith en Margrietkene, de dochter van genoemden Jan Bloemaerts senior;
d. de kinderen van Dirck Heeren en Adriana, dochter van Wouter van Lith en Margrietkene voornoemd.
2.In eene Bossche Schepenakte van 1741 (Reg. n° 534 f. 126) compareerden mr. Pieter Ingenrae, advocaat te den Bosch en Gijsbert Karsmans als gehuwd met Theodora Ingenrae, beiden als testamentaire voogden over Helena Maria Nieuwenhoff weduwe van Johan Ingenrae, rentmeester der heerlijkheid te St. Michielsgestel, alsmede over de minderjarige kinderen dezer echtelieden, welke waren Isabella Maria, Johanna Maria en Johan Ingenrae; hunne zuster was genoemde Theodora Ingenrae (Reg. n° 540 f. 172).
De voorname Huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) 255-257
 
Artikelen
1996

J. van Haaren

Postelstraat 38-40
KringNieuws 5 (1996) 16
 
 
Kadastrale geschiedenis
1832

Kadastrale geschiedenis

perceel: HTG00-G00849
blok: 02.08

N.H. (Nico) Koppers, 29 maart 2016
 
Afbeeldingen

ca 1970
     
 
Adresboeken
Postelstraat 38
Wijk H ? (????)
1832Johannes Gerardus Cooijmans (eigenaar)
Postelstraat H 243 (1880)
1881H.L. Verhagen (lintfabriekant)
1908H.F. Buenen-van Eggelen (electriciën, gasartikelen)
Postelstraat 38 (1909)
1910H.F. Buenen-van Eggelen (electriciën, gasartik. rijw. enz.)
Postelstraat 40
Postelstraat H 195 (????)
1865A.F.A. Cooijmans (firma J.G Cooijmans en Zoon) sigarenfabrijkant, likeurstoker en koopman in gedistilleerden sigaren - J.E. Simon (commies, stempelaar bij het kantoor van waarborg voor goud- en zilverwerken)
1875A.F.A. Cooijmans (firma A.G Cooijmans en zoon) sigarenfabriekant en likeurstoker
Postelstraat H 243a (1880)
1881M.G.H. Paulus (mr. kleermaker)
1908A. van Aar (timmerman) - Gez. van Aar (tailleuses)
Postelstraat 40 (1909)
1910A. van Aar - Gez. van Aar (tailleuses)
1928Th.A. van Leent
1943J.H.H. van Appeven (sigarenmaker)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 78

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 195

n: vermelding in een voetnoot