Postelstraat 3

 
Rijksmonument

Postelstraat 3

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
Open Monumentendag
2000 Tot voor enige jaren stond dit pand bekend als 'museumpke de Brabantse Poffer'. Dit huis dateert uit het begin van de 17e eeuw en behoorde lange tijd als los achterhuis bij het pand Vughterstraat 55.
De kort na 1600 gebouwde gezwenkte voorgevel wordt in architectuurhistorisch opzicht omschreven als een 'Gelderse gevel', omdat dit type vooral daar wordt aangetroffen. In 1990 werd het toenmalig sterk vervallen pand grotendeels herbouwd. Inwendig is de oorspronkelijke indeling met binnenkamer echter nog goed herkenbaar. Aan de achterzijde van de binnenhaard kunt u nog een goed bewaarde keukenschouw uit de 18e eeuw bekijken. In de rookkap ziet u een apart kastje waarin vroeger hammen en worsten werden gerookt.
Gemeente 's-Hertogenbosch
 
 
Adresboeken
Postelstraat 3
Postelstraat H 27b (????)
Postelstraat 3 (1909)
1910Fr. Bergmann (koopman)
1928J. Wolff
1943H. van Beek (grondwerker) - A. Coppens (meesterknecht) - W. van Ettinger (tandtechniker) - P.H. Geelen (terrazzowerker)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 193

n: vermelding in een voetnoot