afb. Havang, 16 september 2010

Pand

Peperstraat 9

 
Rijksmonument

Peperstraat 9

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
Sasse van Ysselt

Het huis no. 37

438
439
440
Noten
1.Mogelijk was zijn rechtsvoorganger Clement du Oriysson. (Zie Reg. no. 527 f. 213).
2.Deze tuin was 20 Mei 1721 door het Ulemans- of Brantsvrouwengasthuis aan haren vader verkocht (Reg. no. 540 f. 7).
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 438-440