afb. A.F.A.M. Wetzer, 8 augustus 2007

De Berenbijt

Peperstraat 22

Monumentaal hoekpand, voorzien van een neo-classistische voorgevel uit 1852. Het is genoemd naar een huis uit 1664, dat hier op de plaats van twee ouderen huizen kwam.
's-Hertogenbosch binnen de Veste (2001) 37
 
Dossier

Dossier 6321

Definitief monument

Op 17 april 1964 O.K.N. 104.912 werd vergunning verleend tot wijziging van het pand Peperstraat 22, mits de geopende ramen in de rechter zijgevel worden voorzien van een verdeling in gelijke ruithoogten en het bestaande raamtype in de risaliet wordt gehandhaafd, evenwel met minder zwaar rondhout en een roede in de onderramen.
Stadsarchief
 
Kelder
Bij opgravingen in 2002 is er een 18e eeuws waterkelder gevonden die oorspronkelijk als kelder heeft gediend en doorliep tot onder het buurpand op Oude Dieze 4-6.
Bron: Paul Kriele
 
Rijksmonument

Peperstraat 22

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
Sasse van Ysselt

De Berenbijt

446
447
448
449
Noten
1.Zij had die beide huizen gekocht van Dirck, den bastaard van Dirck van den Hoevel. Men zie over die huizen nog Reg. no. 101 f. 39 en 102 f. 326
2.Zie over hem Dl. I p. 356.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 446-449
 
Artikelen
1994

Ester Vink

Eten en drinken in het huis van Johanna van Grimbergen
's-Hertogenbosch 1 (1994) 1-8
1999

Ruud Kamphoven

Historisch hoekpand Peperstraat en Oude Dieze moet minstens vijfhonderd jaar zijn. Villa De Berenbijt in de verkoop
Brabants Dagblad donderdag 6 mei 1999 (foto)
 
2004

Wim Hagemans

Berenbijt parkeert zijn auto's onder de tuin
Brabants Dagblad donderdag 17 juni 2004
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 32

n: vermelding in een voetnoot