Pensmarkt 6

Den Rozenkrans of De Dornekroon

Bouwhistorie

'Den Rozenkrans' of 'De Dornekroon'

Pensmarkt 8

254
Literatuur
CB 1520 f 43; CB 1573 f 46v; De Bruijn 1997b; HT 1553; Intern rapport BAM 36, 12-15; M 22; vSvY III, 506-508.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 254
Mosmans

Pensmarkt

22
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 22
Sasse van Ysselt

De Doornenkroon, Rozenkrans of Liefkenshoek

506
507
508
Noten
1.Men zie over dit en de voorgaande huizen Deel I p. 188, noot 1.
2.Hij stierf 23 September 1558, zijne vrouw 27 Juni 1544.
3.Hij stierf 18 September ]617.
4.Zijne tweede vrouw was Maria Agnes Zyberts weduwe van den advocaat mr. Adrianus van Straelen. Over de kinderen, die hij van zijne eerste vrouw had, zie men Taxandria VI p. 201 en XIV p. 209.
5.Deel I p. 386.
6.Men zie hierover G. Koolemans Beynen, Historisch gedenkboek 1813 4e Deel p. 439 en vlgd.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 506-508
Artikelen
2006

Nik de Vries

Hotel Groenhuis
KringNieuws 2 (2006) 23
 
2006

Nik de Vries

Hotel Groenhuis 2
KringNieuws 4 (2006) 12
 
Adresboeken
Pensmarkt 6
M 22

Pensmarkt B 28 (????)
1865I.I. van Duuren (koopman in manufacturen) - P. Noot (gepens. kolonel der genie)
1875J.J. van Duuren (winkel. in manufacturen)
Pensmarkt B 28 (1880)
1881gebrs Frigge (winkeliers in manufacturen) - W.M. van Idsinga (commies posterijen)
1908P.G. Baars (hotelhouder, hotel Groenhuis)
Pensmarkt 6 (1909)
1910P.G. Baars (hotelhouder, hotel Groenhuis)
1923Petrus G. Baars (hotelhouder)
1928wed. P.G. Baars - W.J.J. van Dam van Noordeloos - Hotel-Restaurant Groenhuis - J.H.E. Janssen - J. Kerkdijk - J.G. Remmelink
2005? (Etos apotheek Pensmarkt)