Het Steenken of Middelborch

Pensmarkt 36

 
Achter de voorgevel

Eenheidsprijzen

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad vrijdag 16 december 1994
 
Bouwhistorie

'Het Steenken' (1508) of 'Middelborch' (1575)

Pensmarkt 36

262
263
Literatuur
BAD rapport 36, 17-18; CB 1520 f 43v; CB 1573 f 47; HT 1553; M 33 en 34; P 1569; vSvY III, 523-526.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 262-263
 
Dossier

Dossier 6321

7 december 1967, nr. 153.269 geen bezwaar tegen afbraak van het gedeelte van de kelders behorende bij de panden Pensmarkt 36 en 38 hetwelk is gelegen voor de rooilijn van pand nr. 36 in de openbare straat.
Kelders met ribloze kruisgewelven, rustende op natuurstenen zuilen met platte vierkante dekstukken en op kraagstenen. In de wanden kleine spitsboognisjes.
Stadsarchief
 
Kelder
Authentieke, ruime kelder (ca 150 m), ook aanliggende kelder (50 m) bereikbaar.
Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt
 
Rijksmonument

Pensmarkt 36

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004  
 
Sasse van Ysselt

Het Steenken of In Middelborch

519
520
521
522
523
524
525
526
Noten
1.Men zie nog de akten van 18 Juli 1545 (Reg. n 168 f. 52), en 20 December 1544 (Reg. n 168 f. 148), volgens welke Jan de Cock Gijsbertszn den tocht van dit huis had.
2.Reg. n 145 f. 243 vso.
3.Dit was het huis, genaamd In het wapen van Oostenrijk.
4.Dit was het huis, genaamd In het Wapen van Oostenrijk. Genoemde Gielis van Oss werd als eigenaar van dit huis opgevolgd door zijnen zoon Jan van Oss.
5.Zie over hem p. 140. alwaar op den 2en r.v.o. voor 1421 moet worden gelezen 1422.
6.In 1503 was te den Bosch gerfd een Cornelis Dicbier Janszn.
7.Dit was het huis, genaamd In het wapen van Oostenrijk.
8.Reg. no 168 f. 146 vso.
9.De vader van dezen Thomas heette Dierick.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 519-526
 
Artikelen
1994

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Eenheidsprijzen
Brabants Dagblad vrijdag 16 december 1994 (foto)
 
2002

Redactie

Logboek: Kelders
Brabants Dagblad dinsdag 22 januari 2002
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 191

n: vermelding in een voetnoot