afb. G.J. Dukker

Pensmarkt 36

Het Steenken of Middelborch

Achter de voorgevel

Eenheidsprijzen

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad vrijdag 16 december 1994
Bouwhistorie

'Het Steenken' (1508) of 'Middelborch' (1575)

Pensmarkt 36

262
263
Literatuur
BAD rapport 36, 17-18; CB 1520 f 43v; CB 1573 f 47; HT 1553; M 33 en 34; P 1569; vSvY III, 523-526.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 262-263
Dossier

Dossier 6321

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Kelder
Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt
Mosmans

Pensmarkt

52
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 52
Rijksmonument

Pensmarkt 36

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004  
Sasse van Ysselt

Het Steenken of In Middelborch

519
520
521
522
523
524
525
526
Noten
1.Men zie nog de akten van 18 Juli 1545 (Reg. n 168 f. 52), en 20 December 1544 (Reg. n 168 f. 148), volgens welke Jan de Cock Gijsbertszn den tocht van dit huis had.
2.Reg. n 145 f. 243 vso.
3.Dit was het huis, genaamd In het wapen van Oostenrijk.
4.Dit was het huis, genaamd In het Wapen van Oostenrijk. Genoemde Gielis van Oss werd als eigenaar van dit huis opgevolgd door zijnen zoon Jan van Oss.
5.Zie over hem p. 140. alwaar op den 2en r.v.o. voor 1421 moet worden gelezen 1422.
6.In 1503 was te den Bosch gerfd een Cornelis Dicbier Janszn.
7.Dit was het huis, genaamd In het wapen van Oostenrijk.
8.Reg. no 168 f. 146 vso.
9.De vader van dezen Thomas heette Dierick.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 519-526
Artikelen
1994

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Eenheidsprijzen
Brabants Dagblad vrijdag 16 december 1994 (foto)
 
2002

Redactie

Logboek: Kelders
Brabants Dagblad dinsdag 22 januari 2002
 
Adresboeken
Pensmarkt 36
M 33-34

Pensmarkt B 38 (????)
1865J.H. Mahie van Boxtel en Liempde (grondeigenaar en lid van den gemeenteraad)
Pensmarkt B 38 (1880)
1908V.F.J.J. van de Mortel (notaris)
Pensmarkt 36 (1909)
1910V.F.J.J. van de Mortel (notaris)
1923Johannes J. Blom (koetsier-huisknecht)
1928H.E.M.A.
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 72

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 191

n: vermelding in een voetnoot