afb.

Pensmarkt 30

Het Wapen van Oistenrijck

Bouwhistorie

'Het Wapen van Oistenrijck' (1603)

Pensmarkt 30

261
Literatuur
CB 1520 f 43v; HT 1553; Intern rapport BAM 36, 17; M 31; vSvY III, 522.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 261
Gemeentelijk monument

Pensmarkt 30-34

2
3
4
5
6
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Kelder
Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt
Mosmans

Pensmarkt

23
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 23
Adresboeken
Pensmarkt 30
M 31

Pensmarkt B 36 (????)
1865A.A.C.W. van Moll (2e luitenant bij het 5e regement infanterie) - J.H. van Moll (2e luitenant bij het 5e regement infanterie) - J. Quaadvliet (mr. broodbakker)
1875F.H. van Engelen (mr. tingieter en winkelier) - mej. C.N. van Maas van Portengen (partikuliere) - mej. M.A. van Maas van Portengen (partikuliere)
Pensmarkt B 36 (1880)
1881F.H. van Engelen (mr. tingieter en winkelier) - V.F.J.J. van de Mortel (notaris)
1908L.J. Prins (in manufacturen, garen en band)
Pensmarkt 30 (1909)
1910L.J. Prins (in manufacturen, garen en band)
1928H. Hoekstra - Hotel Suisse - F. Maas - A.P. Vermeulen
1943H.Th. Huisman - M.J. Huisman (hoofdcontroleur) - Ivo van Haren's Schoenfabrieken N.V. (schoenhandel)