afb.

Parade 28

Woonhuis

Rijksmonument

Parade 28

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Parade 28
Parade F 120 (????)
1865wed. P. Verhellouw (particuliere)
1875Ant. Hagen (bierbrouwer) - H.A. Hagen (partikulier) - mr. H.F.T. van Schaeck (raadsheer in het gerechtshof te 's Hertogenbosch)
Parade F 121 (1880)
1881mr. H.F.T. van Schaeck (raadsh. in het gerechtsh.)
1908F.L. Welsch Jr. - F.L. Welsch (kantoor Staatsloterij)
Parade 2 (1909)
1910J.H. Makkink (kolonel, commandant 2e Reg Infant.)
1928mr. Th.W.F.A. Mathon
1943F.W.F. van Valderen (sierkunstschilder)
Duhamelstraat 2 (1945)
Parade 28 (1966)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 72

n: vermelding in een voetnoot