Parade 20-19

Rijksmonument

Parade 20

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Parade 20
Parade F 135 (????)
Parade F 132 (1880)
1881wed. J.G. Roosenburg (partikuliere)
1908S. Waisvisz (handelsreiziger)
Weesstraat 6 (1909)
1910S. Waisvisz (handelsreiziger)
1928J.H.F.M. van Muijen - mej. M.F. Wulms
1943P.P. Hörmann (musicus)
1946W. van Gelder (predikant)
Weesstraat 6 bov (19??)
Parade 20 (1967)
Parade 19
Parade F 136 (????)
1865H. Krol (winkelier in manufacturen)
1875N.A. Nierstras (ingenieur zuidooster-spoorweg)
Parade F 133 (1880)
1881wed. C.H. van Dam (partikuliere)
1908P. Kallenbach (muziekleeraar)
Weesstraat 6 (1909)
1910P. Kallenbach (muziekleeraar)
1928P. Kallenbach
19??(Weesstraat 6 ben): Nutsspaarbank
Parade 19 (1967)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 72

n: vermelding in een voetnoot