afb.

Parade 18

Weeshuis (1566-1934)

Achter de voorgevel

Gereformeerd Weeshuis

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 18 mei 1995
Archief
Benaming
JaarNaamBron
1795Geref. Weeze HuisKaart Plan der Stad Forten en Situatie van 's-Hertogenbosch 1795
Bossche monumenten

Het Gereformeerd Burger Weeshuis

door Ed Hupkens

7
Stadsblad woensdag 5 april 2017 | 7
Rijksmonument

Parade 18

Rijksdienst voor de Monumentenzorg
Sasse van Ysselt

Het Stadsweeshuis thans het Gereformeerd Burger Weeshuis

484
485
486
487
488
489
490
491
Noten
1.Zie bladz. 248.
2.R.A. van Zuilen De Stadsrekeningen blz. 919.
3.Deze school, die zich aanvankelijk bevond ten Westen van de poort der weesjongens, is later door de Regenten van het Weeshuis tot een heerenhuis verbouwd, dat zij nu nog ten bate van het Weeshuis verhuren; de school brachten zij daarop over naar een lokaal in de meisjespoort.
4.Tot het jaar 1731 moest de reductie der stad den Bosch elk jaar feestelijk door hare burgerij herdacht worden. Deze feestviering hield in dat jaar voor goed op. Van Heurn Historie IV p. 2 en 3.
5.Dit merk was een boschboom.
Toen kort na het uitvaardigen der Resolutie van 1675 te den Bosch een meester schrijnwerker, Antony van Wolfsbergen genaamd, was komen te sterven en zijne knechts voor hem de lijkkist hadden gemaakt, durfden de baardragers en de bidders, omdat die kist niet met den boschboom gemerkt was, ze niet te dragen; daarom namen eenigen van die knechts de kist op de schouders en droegen ze naar het kerkhof, terwijl twee hunner daaraan als bidders voorafgingen; dezen moesten toen de kist ook nog in het graf laten, omdat de grafmaker weigerde dat te doen om dezelfde reden als die, welke de baardragers en bidders bewogen had niet mede te lijk te gaan.
6.Men zie over deze strootjes Taxandria IV p. 71 en vlgd. en van Heurn Historie III p. 112 en 113.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 484-491
Verhalen en legenden

Een weggelopen weesjongen

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 11 mei 1989
Artikelen
1910

Sasse van Ysselt

Het Stadsweeshuis thans het Gereformeerd Burger Weeshuis
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 484
 
1989

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Een weggelopen weesjongen
Brabants Dagblad donderdag 11 mei 1989
 
1993

A.C.M. Kappelhof

Een weeshuis dat niet door ging
's-Hertogenbosch 1 (1993) 20-24
1995

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Gereformeerd Weeshuis
Brabants Dagblad donderdag 18 mei 1995
 
2000

Ton Kappelhof

Priester Frans van Uden: stichter van een stedelijk weeshuis (1566)
Bossche Bladen 1 (2000) 19-23
2010

Tineke Plettenberg

Het Gereformeerd Burger Weeshuis : Samen eten, bidden en leren
Bossche Bladen 4 (2010) 129-135
2020

Jac. Biemans

Het 'Kistenboek' van 's-Hertogenbosch
inbrabant 1 (2020) 58-59
 
Adresboeken
Parade 18
Parade F 137 (????)
1865G.E. Drenth (vader in het Ned. Herv. weeshuis)
1875H. Schreiner (hoofdonderwijzer)
Parade F 134 (1880)
1881wed. G.E. Dreuth (moeder in het nederl. Herv. weeshuis) - D. Hendricus Idsinga (direct. in het geref. weesh.)
1908M. Flohil (weesvader Ned. Herv. gem.)
Weesstraat 5 (1909)
1910W.J.G. Vastenholt (weesvader Ned. Herv. gem.)
1928wed. S. Bouwer - Protestantsch Weeshuis
1948Protestants Weeshuis
19??Stichting Jeugdwerk 'De Kolk'
Parade 18 (1967)