afb. Havang, 16 september 2010

Parade 16

Herenhuis

Rijksmonument

Parade 16

Rijksdienst voor de Monumentenzorg
Adresboeken
Parade 16
Parade F 138 (????)
1865J. Voorbach (controleur van het kadaster)
1875mr. J.P. van Blarkom (4e kl. Raadsheer in het provinciaal Gerechtshof van Noord-Brabant)
Parade F 135 (1880)
1881mr. J.P. van Blarkom (4e kl. G.L.N., 4e kl. raadsheer in het grechtshof)
1908G. de Leeuw van Enschot (smid)
Weesstraat 3 (1909)
1910G. de Leeuw (goudsmid)
1923Frederik A.L. Bruijstens (oud-hoofd eener school)
1928wed. J.P.C.H. Gründing
1962Frans van Valderen
Parade 16 (1967)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 71, 72

n: vermelding in een voetnoot