afb.

Parade 15

bouwjaar: verschillende perioden
bekendste logé: prins Frederik der Nederlanden (1831-1832)
verbouwing: door baron Van Rijckevorsel van Kessel
bijzonderheid: luxueus gerestaureerd met o.a. marmeren schouw van 20.000 euro
beschermd: rijksmonument
Hagemans

De prins logeerde hier

door Wim Hagemans

287
289
Bossche Pracht 12 (2003) 286-289
Rijksmonument

Parade 15

Rijksdienst voor de Monumentenzorg
Adresboeken
Parade 15
Parade F 136 (????)
Weesstraat 2 (1909)
1943wed. C.M.J.A. van Heijst-van Bommel - L.M.J.F. Rouppe van der Voort (boomkw.)
19??Kantoor Notaris D.W. van Niekerk
Parade 15 (1967)
2005(Parade 15): V & V Agents & Dealers in Fine Art
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 71, 72

n: vermelding in een voetnoot