Parade 13

Sasse van Ysselt

Het huis no. 27

420
421
422
423
Noten
1.Een deel van dit buis behoorde oudtijds tot bet huis, genummerd Peperstraat No. 29, waarvan het werd gescheiden en bij dit huis gevoegd, zooals uit de beschrijving van het huis No. 29 zal blijken.
2.Men zie hierover Jhr. A. van der Does de Willebois Studiebeurzen III p. 109 en vlgd.
3.Zij heette eigenlijk Mechteld Darkennis.
4.Het koetshuis en de stallen in de Lange Putstraat zullen geweest zijn het huis thans genummerd Lange Putstraat 39, hiervoren op blz. 299 noot 2 vermeld.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 420-423
Adresboeken
Parade 13
? (1799)
1799Hendrik van Oorschot
Peperstraat A 146 (????)
1865G. van Lanschot (grondeigenaar)
1875G. van Lanschot (grondeigenaar) - H. van Schevichaven (prov. ing. der waterst.) - L.H.F. van Schevichaven (assuradeur)
Peperstraat A 144 (1880)
1893G.L.H. van Lanschot
1908Karel van Lanschot
Peperstraat 27 (1909)
1910Karel van Lanschot
1928K. van Lanschot
1943K. van Lanschot (bankier)
Parade 13 (1967)
1967Kantoor Waterlijding Mij 'Oost Brabant'
Parade 25
? (1769)
1769Gezusters Johanna Henrietta en Maria Anna de la Fosse
Peperstraat A 145 (????)
1865wed. J.A. Rutten (gepension.)
1875wed. J.A. Rutten (partikuliere)
Peperstraat A 143 (1880)
1881mr. A. van Rijckevorsel (advocaat en procureur)
1908dr. A.L. Lamers
Peperstraat 25 (1909)
1910dr. A.L. Lamers (oud-directeur R.H.B. school)
1923Jakobus H.F. Bernsen (mede-directeur accountantskantoor)
1928J.H.F. Bernsen - J.J. Nijst en Co.
1943Nijst en Co. (accountantskantoor)
19??(Vervallen): Vormt met 27 een geheel